എന്‍റെ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ എന്‍റെതു മാത്രമാണ്. ഒരു പക്ഷെ, ഒരിക്കലും യാഥാര്‍ത്യമാകാത്തവ !എങ്കില്‍ക്കൂടി അവയെനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്; സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്കുമപ്പുറത്തുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് യാത്രയാകും വരെ.....


Friday, 5 April 2013

അഹങ്കാരം
അവർ പറയുന്നു-
എനിക്കഹങ്കാരമത്രെ.
അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും 
അത് നീയായിരുന്നെന്നും 
ഇപ്പോഴെനിക്ക് 'അഹം' പോലുമില്ലെന്നും 
അവർക്കറിയില്ലല്ലോ ..
മണ്ടന്മാർ!; ഞാൻ ചിരിച്ചു
പിന്നെ തിരിച്ചുപോന്നു.
ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ഭൂതകാലങ്ങളിലേക്ക് 
നമ്മുടെ ലോകത്തേക്ക്...
ഇനി നീയും പറയുമോ 
          എനിക്കഹങ്കാരമെന്ന്?!

1 comment:

  1. അഹങ്കാരി

    നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ

    ReplyDelete