എന്‍റെ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ എന്‍റെതു മാത്രമാണ്. ഒരു പക്ഷെ, ഒരിക്കലും യാഥാര്‍ത്യമാകാത്തവ !എങ്കില്‍ക്കൂടി അവയെനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്; സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്കുമപ്പുറത്തുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് യാത്രയാകും വരെ.....


Monday, 7 May 2012

ചുവന്നു പെയ്യുന്ന മഴ!!


എന്‍റെയീ ഒളിച്ചു വെച്ച വികാരങ്ങളെ
പ്രതിഫലിപ്പിക്കാന്‍ ഈ തൂലികതുമ്പിനു കഴിയുമോ?
നോക്കൂ...
പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഞാന്‍, മോഹങ്ങ-
ളേറെയൊന്നും എനിക്കില്ലെന്ന്...
ഒരു മഴനീര്‍ത്തുള്ളിയില്‍ സ്വയം ഒളിച്ചി-
രിക്കാനായിരുന്നു എനിക്കിഷ്ടം.
പക്ഷേ...
ഒരു നീര്‍ക്കുമിളയുടെ ആയുസ്സേ എന്‍റെ
സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ..
പിന്നെ,
ഒരു ഗുല്‍മോഹര്‍ നട്ടു ഞാന്‍ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍
പൂക്കുന്നതും കാത്തിരുന്നു.
പക്ഷേ...
കാലം തെറ്റിപ്പൂത്തത് സ്വപ്ന ഭംഗങ്ങളായിരുന്നു.

എനിക്ക് ചുറ്റും കനം വെച്ച് കിടന്ന
ഏകാന്തതയില്‍ കേട്ട ഓരോ പദസ്വനവും
നിന്റെ പ്രണയനിസ്വനങ്ങലാനെന്നു ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചു .
പക്ഷേ..
അവ എന്നെയും കടന്നു അകന്നു പോയപ്പോള്‍
തിളച്ചു തൂവിയ പ്രണയം ഞാന്‍ ശവപ്പെട്ടിയിലാക്കി.

എങ്കിലുമീ തിളയ്ക്കുന്ന ചിന്തകള്‍ക്ക് മേല്‍
നിന്‍റെ പ്രണയമഴ പെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും.
അന്നൊരു പക്ഷേ...
ഒഴുകിപ്പടര്‍ന്ന എന്‍റെ ചോര തെറിച്ചു
നിശ്ചലമായ എന്‍റെ ഹൃദയത്തിനു മേല്‍
മഴ ചുവന്നു പെയ്യുകയാവും!!!